Society Drums Named 2021

Tangi Ka'ara raro ite puna ia Te Aroaro-o-Kupe

15 MAY 2021

NAME
ITEM NAME ITEM
Tuakana Carlson Pa'u Anna Carlson Rākau rutu
Teata Inakura Pāte Tu Inakura Rākau rutu
Tepaeru Tara'are Skinnion Pāte Tepaeru Rangi Rākau rutu
Dan Ellis Kauraka Pāte Bridget Kauraka Rākau rutu
John Taru Pāte Mata Rakanui Rākau rutu
Rangi Tara'are Glennon Pāte Christine Glennon Rākau rutu
Matapu Mataio Pāte Terangi Mataio Rākau rutu
Mata Maguire Pāte Lena Meinders Rākau rutu
Mata Arai Pāte Keu Arai Rākau rutu
Joe Allan-Moetaua Pāte Manea Allan-Moetaua Rākau rutu
Kimi Higginson Pa'u Mangō Vaine Strickland Rākau rutu
Grace Hutton Pa'u Mangō Ara Paināporo (Terry) Callesen Rākau rutu